Onkoloji Bu kategorideki diğer sorular için tıklayınız
Başlık: Safra yolu kanseri Gönderilme zamanı: 10.04.2011 22:16:33
İlgili Makaleler
Obezite Cerrahı Olmayan Cerrahlar İçin Bariatrik Aciller
Dünyanın Yeni Salgın Hastalığı: Morbid Obezite
Kanser Hastaları İçin Beslenme
Mesane Kanseri
Şişmanlık Ve Selülit İlişkisi
Soru: Annem 50 yaşında. 5 ay önce safra yolu kanseri teşhisi konuldu, safra kesesi alındı, safra yollarına 3 tane stent boru takıldı. 5 ay boyunca yüksek ateşi vardı, şimdi de halen devam ediyor, bilurbin seviyesi bir ara düşmüştü, şimdi sabit 12'lerde seyrediyor, hiç kemoterapi almadı, en son bt raporu abdomen (üst) ve pelvis (alt abdomen) bt.
Klinik bilgi-ön tanı: İnoperatif, kolanjio selüler ca.
Kulanılan ilaç: Ultravist 370 100ML 1 FK
Bulgular:
Karaciğer boyutu artmıştır, sol lobu hipertrofik görünümdedir.
Karaciğerde büyüğü sağ lob anteriorda yaklaşık 3.5x2.5 cm. boyutlarında olmak üzere karaciğer kubbe düzeyinde 6- 7 adet, hipodens nodüler kistik dansitede, safra yolları ile ilişkili lezyon dikkati çekmiştir (kolanjitik abse?).
Klastik noktasında düzensiz sınırlı hipodens kitlesel lezyon dikkati çekmiştir (klatskin tm?).
Ayıca sağ intrahepatik safra yollarından başlayıp koledok boyunca duedonuma uzanan metalik biliyer stent dikkati çekmiştir. Koledokta hava değerleri mevcuttur. İntrahepatik safra yolları dilate görünümdedir.
Dalak uzun aksı yaklaşık 13 cm. ölçülmüş olup artmıştır. Dalak üst kutbunda fokal kaba kalsifikasyon izlenmiştir. Pankreas parankim dansitesi normaldir. Pankreatik kanal belirgin görünümdedir.
Her iki sürrenal bez normaldir.
Her iki böbreğin konturu, büyüklüğü, parankim dansitesi, toplatıcı sistemleri normaldir.
Sağ böbrekte minimal boyutta nodüler hipodens görünümü öncelikle kist lehine değerlendirilmiştir.
Retrosternal yerleşimli yaklaşık 17x6 mm. LN dikkati çekmiştir.
Mezenterik yağlı doku genel olarak kirli görünümdedir.
Paraaortik ve mezenterik alanda patalojik boyuta ulaşmayan bir dizi LN izlenmiştir.
Mesane konturu ve duvar kalınlığı normaldir.
Perihepatik, perisplenik alanda ve douglasta sıvayıcı tarda serbest mai dikkati çekmiştir.
Batın orta hatta insizyon hattı lehine değerlendirilen ekojenite dikkati çekmiştir.
Batın sağ alt kadrandan karaciğer sağ lob posterior inferior segmentine uzanan drenaj kataterine ait tubuler dansite izlenmiştir.
Sağ üst kadranda batın yan duvarında muhtemel bilier drenaj katater traktına ait lokalizasyonda cilt yağ doku dansitesi artmış görünümdedir. Ancak bu düzeyde cilt altında ya da batın içerisinde abse ile uyumlu görünüm ayırt edilmemiştir.
Vertebra korpus köşelerinde dejeneratif osteofitik fosmasyonlar dikkati çekmiştir.
Kesit dahilinde, sağ hemitoraksta paravertebral alanta kostal plevrada en kalın yerinde 9 mm. ölçülen düzensizlik–kalınlaşma görülmüştür. Bu düzeyde sağ akciğer bazalde fibrotik çekintiler mevcuttur.
Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz ya da önereceğiniz herhangi birşey var mı?
Cevap yazmak istiyorum


Okulum.org
Okullar ve Eğitim Hakkında Bilgi Paylaşımı
www.okulum.org
Kullanım Şartları
© 2000 - 2010 Mavi Piksel İnternet Çözümleri ve Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (232) 445 53 09 Telif hakları Mavi Piksel'e aittir.
İletişim | Forum
Doktor ve Sağlık Sitesi | Bebek Sağlığı | Tüm Gazeteler