05.10.2015 21:43:24


Uzm. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU
Sayın Uzm. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU'in Cevapladığı Sorular
Destek Hattına Verdiği Cevaplar (%0,69)
Sayın Uzm. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU'ın yanıtladığı özel sorular burada listelenmemektedir. Özel sorulara verdiği cevap sayısı 114'dir.
Toplam 411 cevap. Sayfa :  
..

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

..
Soru : Pankreas kanseri - 05.08.2013 19:40:09
Peki doktor bey, bu hasta ameliyat oldu fakat alamadılar tümörü, şu an kemoterapi görse ne kadar faydası olacak ona?
Kemoterapi hastalığın vücuda yayılmasını engelleyecek ya da en zaından geciktirecektir. Operasyon tek başına yeterli tedavi değildir. Bilgilerinize;saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Pankreas kanseri tanısı - 03.08.2013 13:40:41
Merhaba, hasta 59 yaşında, bayan, hastanın mr kolanjiyografi sonucu incelemesinde kolesistektomi ve koledokoduodenostomi yapılan hastada; intrahepatik, ekstrahepatik safra yollarında ve koledokta belirgin dilatasyon izlenmekte olup koledok distalde ani sonlanma göstermektedir, ekstrahepatik safra yolları ile koledokta yoğun içerikli çamur ve milimetrik boyutta kalkül lehine değerlendirilen nodüler oluşumlar izlenmektedir. Virsung kanalı dilate olarak izlenmekte olup en geniş yerinde pankreas bası seviyesinde 7 mm. ölçülmüştür. Pankreas bası ve uncınant procesınde yaklaşık 31*26 mm. boyutlarında maling karakterde kitle lezyon izlenmektedir, her iki böbrek ve dalak normal görünümdedir, karaciğerde solid ya da kistik lezyon saptanmadı, karaciğer normal konum ve boyutundadır, parankim sinyali tabiidir, safra kesesi izlenmemektedir, gastrojejunostomı mevcuttur, pankreas bası ve uncınant procesınde yaklasık 31*26 mm. boyutlarında düzensiz konturlu, virsungta dılatasyona yol acan (7.3 mm.) süperior mezenterik ven, sağ böbrek ve duodenum ile arasındaki yağlı plan seçilemeyen çevresinde minimal asit saptanan, maling karakterde kitle lezyon (pankreas bası ca) batın üst kesimde batın ön duvarında ve batın içerisinde yaygın postop değişiklikler izlenmektedir. Bundan sonra neler yapılabilir?
Olgu Pankreas başı Kanseri olarak adlandırılabilir. Tedavisine Kemoterapi ve Radyoterapi ile devam edilmelidir. Bilgilerinize;saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Mide ca pet/ct raporu - 17.07.2013 14:44:56
Özefagojejunostomi hattı düzeyi boyunca pankreas baı ve portal hilusa doğru uzanım gösteren hipermetabolik değişikliklerin erken postoperatif bulgulara bağlı olduğu düşünülmüştür ancak nüks ya da rezidü ekarte edilemez, yakın takibi önerilir, mediastende izlenen hipermetabolik lenf nodlarının metastik özellikte olduğu, sol supraklavikular fossada izlenen nonmetabolik 2 lenf nodunun da metastik özellikte olabileceği düşünülmüştür, yakın takibi önerilir. Ne demek hocam?
Hastanızın operasyon öncesi benzer bir PET-BT raporu var idiyse öncelikli tedavi seçeneği kemoterapi olmalıydı. Şu dönemde de kanımca uygun olan hastalığın vücutta daha fazla yayılımının engellenmesi için kemoterapi yapılmasıdır. Bilgilerinize, saygılarım » Devamı...
Soru : Lenf nodu büyümesi kanser olabilir mi - 13.07.2013 05:31:08
Merhaba; çene altındaki şişlikler için kbb uzmanına gittim, boyun ultrasonumda sağ submadibuler bölgede 14*6 mm. boyutunda sol submadibuler bölgede 11*7 mm. boyutlarında reaktif lenf nodları izlenmiştir yazıyor, doktor bir şey yok dedi gönderdi, bunlar tehlikeli midir? Kanser olmasından çok korkuyorum.
Büyük bir olasılıkla dişlerini'deki problemin yansımasıdır. Tereddüt yaşıyorsanız "İnce İğne Aspirasyon Biopsisi" yaptırabilirsniz. Kesin sonucu ancak böyle elde edebilirsiniz. Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Meme kanseri - 10.06.2013 19:56:26
İyi akşamlar, benim bir sorum olacak, ben 27 Mayıs'ta memeden 3 tane parça alınıp biyopsi yapıldım, şimdi Ankara'dan biyopsim elime geldi ama hiçbir şey anlamadığım için ilk size sormak istiyorum, mikroskopi:
Kesitlerde fibröz meme stromasında yer yer döşeyeci epitel çoğu alanda seçilmeyen ektatik duktus çevresinde plazma hücreleri ve lökösitlerden zengin mikst iltihabi hücre infiltrasyon izlenmiştir, mikst inflamasyon içinde multinükleer dev hücreler bulnmaktadır.
tanı:
Duktal ektazi.
Sağ meme areola altı biyopsi eksizyonel.
Biopsi sonucunda sizi endişelendirecek her hangi bir olumsuz sonuç görülmemektedir. Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Karsinom metastazı - 08.06.2013 01:29:37
Babam ince bağırsak ameliyatı oldu, ince bağırsağını tümör delmiş, pataloji sonucu, karsinom metastazı, tomografi ise: Mediastinde büyüğü subkarinal alanda 14*8,5 mm. boyutlarında olmak üzere paratrekeal alanda prevasküler alanda subkarinal alanda birkaç adet lenf nodu dikkati çekmiştir. Sağ akciğer üst lobda hiler alanda en geniş transaksiyel boyutları 40*46 mm. ölçülen sağ ana pulmoner arter ve sağ bronşlarla yakın komşulukla düzensiz sınırlı yumuşak doku kitle lezyonu dikkati çekmiştir. Sağ akciğer üst lob posteriorda fissür komşuluğunda düşük dansitede 4 mm. çapında nodül dikkati çekmiştir. Sağ akciğer orta lob lateralde 5 mm. çapında nodül izlenmiştir. Sol akciğer üst lobda ve alt lob posterobazal segmentte milimetrik boyutta hava kistleri izlenmiştir. Boyun ve tüm abdomen tomografileri normal, babam 51 yaşında, bu güne kadar herhangi bir ameliyatlık veya tansiyon, şeker vs. gibi hastalığı olmadı, ilaç kullanmıyordu. Şuanki tomografi sonuçlarına göre hastalığının ciddiyeti nedir? Saygılar.
Hastanıza kemoterapi başlanması gerekmektedir. Bilgilerinize, saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Karaciğer mr sonucu - 06.06.2013 23:37:21
Hocam iyi akşamlar, sorum şu, hasta dedem 71 yaşındadır, dedeme 3 ay önce gırtlak kanseri teşhisi kondu, doktorumuz hastalığın ilk evrede olduğunu ve %90 ışın tedavisi ile yenebileceğimizi söyledi ve 29 gün ışın tedavisi gördü, tedavi biteli 12 gün oldu, tedavi sonunda karaciğer yağlanması nedeniyle mr sonucunu aldık: Karaciğerde en büyüğü sağ lobda 7x7 cm. çapta olmak üzere çok sayıda lobüle konturlu kitlesel lezyon izlenmektedir, lezyonlar sağ lobda iç içe geçmiştir, karaciğer konturundan yer yer dışarı taşmakta, k.ciğer konturuna lobüle görünüm kazandırmaktadır, lezyonlar t1 a dahipointens t2a sekanslarda hiperintens karakterdedir, erken arteriyel fazda karaciğer sol lobda perfüzyon defekti izlenmektedir, tarif edilen kitlesel lezyonlar erken arteriyal fazdan itibaren periferal ağırlıklı heterojen kontrastlanma göstermektedir, bunlar ring tarzındadır, bulgular metastatik tutulum ile uyumlu olabilir, histopatolojik tanı önerilir, hocam bunun adı kesin kanser mi, nasıl bir yol izlemeliyiz? Teşekkürler.
MRG sonucu Karaciğer metastazı konusunda yeterli bilgi verememiş. Bu durumda karaciğer kitlelerine yönelik biopsi yapılabilir. Ya da PET-BT çekilip biopsi gerekip gerekmediği sonucuna göre karar verilir. Bilglerinize, saygılarımla... » Devamı...
Soru : Karaciğer mr sonucu - 06.06.2013 23:37:21
Hocam iyi akşamlar, sorum şu, hasta dedem 71 yaşındadır, dedeme 3 ay önce gırtlak kanseri teşhisi kondu, doktorumuz hastalığın ilk evrede olduğunu ve %90 ışın tedavisi ile yenebileceğimizi söyledi ve 29 gün ışın tedavisi gördü, tedavi biteli 12 gün oldu, tedavi sonunda karaciğer yağlanması nedeniyle mr sonucunu aldık: Karaciğerde en büyüğü sağ lobda 7x7 cm. çapta olmak üzere çok sayıda lobüle konturlu kitlesel lezyon izlenmektedir, lezyonlar sağ lobda iç içe geçmiştir, karaciğer konturundan yer yer dışarı taşmakta, k.ciğer konturuna lobüle görünüm kazandırmaktadır, lezyonlar t1 a dahipointens t2a sekanslarda hiperintens karakterdedir, erken arteriyel fazda karaciğer sol lobda perfüzyon defekti izlenmektedir, tarif edilen kitlesel lezyonlar erken arteriyal fazdan itibaren periferal ağırlıklı heterojen kontrastlanma göstermektedir, bunlar ring tarzındadır, bulgular metastatik tutulum ile uyumlu olabilir, histopatolojik tanı önerilir, hocam bunun adı kesin kanser mi, nasıl bir yol izlemeliyiz? Teşekkürler.
MRG sonucu Karaciğer metastazı konusunda yeterli bilgi verememiş. Bu durumda karaciğer kitlelerine yönelik biopsi yapılabilir. Ya da PET-BT çekilip biopsi gerekip gerekmediği sonucuna göre karar verilir. Bilglerinize, saygılarımla... » Devamı...
Soru : Tiroid ca - 29.05.2013 16:43:51
45 yaşında bayanım. 2006'da yutkunurken yemek borumda zorlanma, sağa doğru kayma hissettiğim için ve sürekli farenjit olduğum için gittiğim KBB doktorunun istediği TSH değerimin 10.8 çıkmasından sonra Endokrine yönlendirildim ve Anti TPO 410, Anti TG 92,37 ile Hashimato tiroidi tanısı konuldu. 1 yıl 0.50 gram Levotiron kullandıktan sonra bir de özel doktora gideyim o nasıl bir tedavi uygulayacak dedim ve adetleriniz düzenli olduğu için ilaç kullanmanıza gerek yok dedi ve ilacı da kesti, bu arada 6 ayda bir ultrason çekilen hastane kontrollerine devam ettim. 2008'de İİAB yapıldı, sonucu sağ lobda nodül (sitolojik bulgular Hashimato tiroiditisi düşündürmüştür), sol lobda nodül bening yazmaktadır. 2009'da çekilen USG'de sol lobda alt anteriorda 6x10X15 mm
Kanlanan karışık ekoda nodül ve orta posteriorda 3X4X4 mm hipoekoik nodül bulunmuştur. Yapılan TİİAB sonucundada bening bulgular bulundu. 24.10.2011 tarihinde 3. TİİAB yapıldı. Sonucu ise, "1+2-yaymalarda kanamalı ve kolloidal zeminde yoğun lenfositler, yoğun hurtle hücreleri görülmektedir. Yer yer hiperkromatih plemorfik nükleuslu, nükleer groovları izlenen atipik tirositler ve atipik hurtle hücreleri görülmektedir. Hurtle hücreli lezyon? malignite şüphesi? düşünülmektedir" denilmektedir. 28.11.2011 tarihinde ameliyat oldum. Total tiroidektomi yapıldı. 30.12.2011 tarihinde çıkan patoloji raporu; MAKROSKOBİi: Sağ lobu 3,5X2.5X1 cm., sol lobu 4X2.5X2 cm. ölçülerinde total tiroidektomi materyali. Sağ lob kesitlerinde kolloidden fakir görünümde olup tiroid alt polünde 1 cm uzun eksene sahip, kapsüle bitişik alan dikkati çekmiştir. Sol lob kesitlerinde büyüğü 1,54 cm., küçüğü 1 cm uzun eksene sahip 2 adet nodül izlenmiştir. Yer yer kirli beyaz renkli alanlar izlenmiştir. TANI: Papiler Mikrokarsinomi, Tiroid sol lob, Hashimato tiroiditisi, Nodüler Hiperplazi, Sekonder retrogressif değişiklikler NOT: Sol lobda izlenen tümör odağı 0,2 cm. uzun eksene sahip, cerrahi sınıra 0,2 cm uzaklıktadır. Sol lobda paratiroid dokusuna izleniştir. Sol lobda bir alana uygulanan immünhistokimyasal çalışma kristal viyole ile amiloid yönünde birikim izlenmemiştir. Kalsitonin, kromogranin, sinaptofiin, HBME-1 ile boyanma yoktur. CK 19 ile soluk boyanma gözlenmiştir denilmektedir. Bu rapordan sonra ameliyat sonrası cerrah tarafından Levotiron 100 mg. ilaç kesildi ve 4 gün sonra 5 mCi Tc-99m enjekte edildikten sonra Provivo tiroid kamerası ile yapılan çekimde postoperatif değişiklikler izlenen tiroid bezi sonucu verildi, sonra da ilacınızı aynı şekilde devam ediyorsunuz dendi. Aralık 2012'de gittiğim doktor size nasıl iyotlu çekim yapılmaz dendi ve 3 haftalık ilaç kesiminden sonra TSH>100 değeri ile 5 mCi I-131 verildikten sonra 48 saat sonra yapılan vücut taramasında "Boyunda tiroid kartilajinin hemen inferiorunda trakeanın solunda C6 vertebra seviyesinde rezidü doku uyumlu fokal/yoğun aktivite tutulumu dikkati çekmiştir. Bunun dışında patolojik aktivite akümülasyonu izlenmemiştir" denilmektedir. Bu sonuçla hastane siz bu şekilde takip edileceksiniz kalan parça da çok küçük, sizin tümörler de çok küçüktü, durumunuz çok iyi endişelenmeyiniz dendi. Bana pek inandırıcı gelmediği için cerrahtan mamagrafi ve usg istedim ve kadın doğum doktoruna gittim. Kanda meme kanseri ve rahim kanseri markerlarına bakıldı. Meme Kanseri markeri bir hastanede yüksek, diğerinde de normal aralıkta çıktı. Rahmimde de küçük bir tümör görünümü ultrasonda tespit edildi ama bunu kadın doğum doktoruna göstermeye fırsatım olmadı. Araştırdığım kadarıyla TRadyo iyotla tedavi edilmem gerekirken bu hastanede radyo iyot vermediklerinden dolayı. Üniversite hastanesine gittim, durumumu ve inandıklarımı anlattım ve onlar da ameliyatla alınan tiroidin boyalı lam ve hazır bloklarını istediler ve tekrar PATOLOJİSİni yaptırdılar. Üniversite hastanesinin Patoloji Raporu ise; MAKROSKOPİ: 2 adet boyalı lam HİSTOPATOLOJİK TANI: Tiroidektomiye ait 2 adet boyalı lam ve 1 hazır blok Konsultasyon: Tiroid Papiler Mikrokarsinomu*- Folliküler Varyant
- Tümor iki ayrı odak şeklindedir
- Tümor çapları 0,3 cm. ve 0,2 cm.
- Büyük odak immünhistokimyasal olarak tiroglobulin pozitif olup kalsitonin negatifdir. CD56 ile non-spesifik pozitiflik gözlenmiştir.
- Congo red ile Amoloid negatifdir.
- Gönderilen iki adet hazır camdan birinde 0,3 cm çaplı tümör odağı, diğerinde 0,2 cm çaplı tümör odağı izlenmiştir denilmiştir.
Ancak üniversite hastanesi de radyo iyot uygulamaya gerek yok. 2 ay sonra boyun ultrasonu çekilecek dedi. Tabii ben iyice huzursuz oldum ve onkoloji hastanesi NÜKLEER TIP gittim ve gittiğim gün hemen ilacı kesiyorsun ve 1 ay sonra Radyoiyot uygulanacak ve 5 gün hastanede kalacaksınız dedi ve Ocak 2013'de radyoiyot I131 100mCi uygulandı ve 200 gr. Levotiron verildi. 2 ay sonra gittiğimizde kan değerlerimize bakıldı. İlacın dozu fazla geldiğinden (psikolojik olarak sıkıntı, daraltı problemleri ve çok çabuk yorulma) bir gün 1,5 bir gün 2 mg. Levotiron alıyorum ve 2 ay sonra da ultrasona geleceksin denildi.
Ama ben huzursuzum diğer hasta arkadaşlara 6 ay sonra dedi. Bu doktor da durumunuz riskli dikkatli olmamız lazım dedi.
Benim kanser türüm ve risklerim nelerdir? Nasıl beslenmeliyim, özellikle almam gereken besinler var mı? TUZU İYOTLU MU İYOTSUZ MU TÜKETMEM LAZIM? BİLGİLENDİRİRSENİZ MEMNUN OLURUM. ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜRLER.
Sorunuzu Nükleer Tip uzmanı arkadasşlarımının cevaplaması gerekir. Bilgilerinize, saygılarımla..429919 » Devamı...
Soru : Memede kist - 22.05.2013 00:15:33
Sayın doktorlarım, bir mememde kist var, daha önceden de kontrole gidiyordum, bazen büyüyor, bazen küçülüyordu, ağrı yapıyor, adı fibroadenom, tam aldıracaktım ki bazı doktorlar bana bunun kanser olabileceğini ve dağılabileceğini söylediler, hatta tetkik için küçük bir parça alınmasına karşı olanlar var, beni bu konuda aydınlatır mısınız yani kanser olma ihtimali var mı, varsa küçük bir parça alınsa dahi dağılır mı? Lütfen cevap verin, hatta hepinizin yorumunu bekliyorum, benim için çok önemli.
Benim kanımca yapılması gereken çok gerekli olmasa da İnce İğne Aspirasyon Biopsisidir. Bu işem anestezi gerektirmez. İğne ile şüphelenilen kitleden küçük bir miktar sıvı alınmasıdır.Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Toplam 411 cevap. Sayfa :  
..

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

..

Mezuniyet Yılı : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991
Muayenehane Adresi :
Hastahane Adresi : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hast.R. Onkolojisi Yeşilyurt İzmir
Diğer Adresi : CYBERKNIFE ROBOTİK RADYOCERRAHİ ÜNİTESİ
Muayenehane Telefonu :
Hastane Telefonu : 0(232) 244 44 44 Dahili 2483
Diğer Telefon : 0(232) 244 44 44 DAHİLİ 1533
Faks : 0 232 243 15 30
Belgeler : 1991 EGE TIP FAKÜLTESİ MEZUNUYUM.AYNI FAKÜLTEDE 1998 YILINDA RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D'DA İHTİSASIMI TAMAMLADIM.1998'DEN BU YANA DEVLET BÜNYESİNDE UZMAN DR. OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM.
Web Adresi :
AKDKids Bornova
izmir anaokulu
www.akdkidsbornova.com
Okulum.org
Okullar ve Eğitim Hakkında Bilgi Paylaşımı
www.okulum.org
Kullanım Şartları
© 2000 - 2010 Mavi Piksel İnternet Çözümleri ve Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (232) 445 53 09 Telif hakları Mavi Piksel'e aittir.
İletişim | Forum
Doktor ve Sağlık Sitesi | Bebek Sağlığı | Tüm Gazeteler