27.05.2016 17:03:24


Yrd. Doc. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU
Sayın Yrd. Doc. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU'in Cevapladığı Sorular
Destek Hattına Verdiği Cevaplar (%0,79)
Sayın Yrd. Doc. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU'ın yanıtladığı özel sorular burada listelenmemektedir. Özel sorulara verdiği cevap sayısı 135'dir.
Toplam 485 cevap. Sayfa :  
..

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

..
Soru : Patoloji sonucu - bağırsak ameliyatı - 19.06.2014 22:59:00
Merhabalar;
Bağırsakta tıkanma rahatsızlığından ötürü ameliyat olan ablamın bağırsağından bir parça patolojiye gönderildi ve aşağıda içeriğini belirttiğim patoloji raporu hakkında ne söylenebilir. Erken teşhis ile kemoterapi olmadan tedavi olması mümkün mü? Cevabınızı bekliyorum iyi çalışmalar.

Materyal 2 parça halinde gönderilmiştir.
Birincisi 14 cm uzunlukta ikincisi 6 cm uzunlukta lümen en dar çapı 2,5 cm en geniş çapı 9 cm olan kalın barsak ameliyat materyalidir. Materyalin birleşme alanında 3.5x3 cm'lik lümeni çepeçevre saran ülserovejetan kitle izlendi. Kitle makroskobik olarak subserozada izlenmektedir. Tümör dışı barsak mukozasında özellik izlenmemiştir. Tümör yakın cerrahi sınıra 8,5 cm mesafededir. Mezenterik yağlı dokuda 23 adet lenf nodu diseke edilmiş olup en büyük lenf nodu çapı 0,8 cm.
YCS, 1P1K: Yakın cerrahi sınır
UCS, 1P1K: Uzak cerrahi sınır
RCS, 1P1K: Radikal
M, 1P1K: Mukoza
T1-T6, 6P6K: Tümör
LN1-LN7, 7K: Lenf Nodları

TANI
Rektosigmoid kolon rezeksiyon
Adenokarsinom, Grade II
-Tümör en büyük çapı: 3,5 cm.
-Tümör subserozada invazedir (pT3).
Lenf Nodları (Toplam 23 adet)
* Perinodal yayılım izlendi
* Metastatik lenf nodu en büyük çapı 0,6 cm.
Reaktif hiperplazi: 17 Adet
- Lenfovasküler invazyon: İzlendi
- Perinöral invazyon: İzlendi
- Perforasyon: izlendi (iatrojenik? )
- Proksimal, Distal ve Radial cerrahi sınırlar tümörsüzdür.
- Tümör dışı barsak mukozası: özellik izlenmedi.
Hastanıza mutlaka kemoterapi uygulanması gerekir. Radyoterapi gerekliliği açısından operasyonu yapan cerrahınızla irtibatlı bir Radyasyon Onkolojisi uzmanı arkadaşımız da Radyasyon tedavisi gerekliliği konusunda karar vermelidir. Bilgilerinize;saygıları » Devamı...
Soru : Meme usg - 11.06.2014 14:34:52
Hocam senelik kontrolümü yaptırdım yorumlar mısınız.43 yaşındayım. Meme usg: sol meme üst dış kadranda büyüğü saat 2 hizası areolaya 2 cm mesafede 7x5 mm boyutunda[cidarsal ekojenite içeren komplike kist]olmak üzere bazıları septasyon içeren lobule konturlu birkaç adet basit ve dejenere kistler mevcuttur. Sağ meme dış yarımında dağınık yerleşimli çapı 5 mm geçmeyen basit ve dejenere mikro kistler mevcuttur. Yazıyor mamografi: her iki meme santral kesimlerde fibroglandüler doku yoğunluğunda artış dikkati çekmiştir.(TIPIII) .Dense meme parankimleri içerisinde nodüleriteler dikkati çekmiştir. Her iki meme üst dış kadranda birkaç adet milimetrik kalifikasyon izlenmiştir. Sol meme üst dış kadranda glandüler doku yoğunluğu sağa oranla artmış görünümdedir.(Asimetrik involüsyon)
Kanımca özellikle sağ meme için olmak üzere her iki meme için ileriki dönmede karşılaştırma olanağıan sahip olmak adına Meme MR çektirmelisiniz. Yazdığınız bulgular arasında sıkıntılı bir durum yok ancak ileriki dönmede şüphe yaşanması durumunda bu dönemd » Devamı...
Soru : Kemoterapi sürecinde yaşanan albumin düşüklüğü - 06.06.2014 10:47:17
Hocam. Selamlar.
Babam kolon CA ameliyatı oldu ve karaciğer metastazı olduğu için 15 gün aralıklarla Erbitux ilaveli 8.kürünü tamamladı...
Ayakları zaman zaman şişiyordu son 2-3 aydır.
doktor kemoterapi vermeyelim dedi şişlik hiç inmedi.
Doggler testi, idrar testi, ayak damaları için girişimsel radyolojiye sevk etti, yine herşey normal çıktı.

Onkolog doktorumuz halen sebebini bulamadı, Kemoterapi ilaçlarından Erbitux'u devre dışı bıraktı yine iki ayaktaki şişlik inmedi

15 gün önce kemoterapiyi yapmayalım dedi bekledik şişlik inmedi
2 gün önce yapılan 8.kür kemoterapiden sonra aynı ilaçlar verilmesine rağmen şişlik indi... Şu an normal. Ancak ilerleyen günlerde tekrar şişer mi ayaklar bilmiyoruz...
sizce nedeni nedir?

Ek Bilgi: Kanda Albümin eksikliği var... Karaciğerdeki tümörlerin boyu 11cm'den 6-7 cm.lere kadar küçülmüş biraz daha küçültüp karaciğerin ilgi yerleri kesilerek lezyonlar alınacak.
Cevabı zaten sorunun içinde yazmışsınız.. Albümin düşüklüğü yalnızca ayaklarda (gode bırakmayan yani bastığınızda çukurluk oluşturmayan) şişlik (ödem) yapar. Protein içeriği yüksek beslenme solüsyonları uzun vadede yarar sağlayabilir. Bilgilerinize;sayg » Devamı...
Soru : Miks mezodermal tümör - 04.06.2014 10:47:03
Annem 54 yaşında. 1 ay önce rahim ameliyatı oldu rahim yumurtalıklar tamamen temizlendi. Rahmin arka tarafında kas içine yerleşmiş bir kitle bulunduğu söylendi ve patolojiye gitti patoloji sonucunda miks mezodermal tümör olduğu ve aynı hücrelere batın sıvısında da rastlandığı çıktı. Onkoloji bölümüne sevk edildik. PET CT ve tomografi ve kan tahlilleri yapıldı. Hepsi temiz çıktı. Lütfü Kırdar'a gidiyoruz aynı zamanda Prof Dr Bülent Berkarda ile de tedaviyi takip ediyoruz. Son noktada Lütfü Kırdar bize hemen kemoterapi başlaması gerekli derken Bülent hoca sonuçların temiz olduğu ameliyat sonrası kanserli hücre kalmadığı kemoterapi almadan bağışıklık güçlendirici ilaç ve diyet ile 6 ay da bir kontrole çağırdı. Batın sıvısında izlenenlerin çok küçük boyutlu olduğu ve diyet ile onlarında kaybolacağını söyledi. Bu noktada ne yapmalıyız desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar.
Patoloji raporunda tümörün derecesi yazar. Ayrıca Batın yıkama sıvısı da Patoloji raporunda belirtilmiştir. Eğer raporda Histolojik Derece 1 değilse annenizin kemoterapi görmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Berkarda hoca size bu durumda Kemoterapi uygulamayar » Devamı...
Soru : Miks mezodermal tümör - 04.06.2014 10:47:03
Annem 54 yaşında. 1 ay önce rahim ameliyatı oldu rahim yumurtalıklar tamamen temizlendi. Rahmin arka tarafında kas içine yerleşmiş bir kitle bulunduğu söylendi ve patolojiye gitti patoloji sonucunda miks mezodermal tümör olduğu ve aynı hücrelere batın sıvısında da rastlandığı çıktı. Onkoloji bölümüne sevk edildik. PET CT ve tomografi ve kan tahlilleri yapıldı. Hepsi temiz çıktı. Lütfü Kırdar'a gidiyoruz aynı zamanda Prof Dr Bülent Berkarda ile de tedaviyi takip ediyoruz. Son noktada Lütfü Kırdar bize hemen kemoterapi başlaması gerekli derken Bülent hoca sonuçların temiz olduğu ameliyat sonrası kanserli hücre kalmadığı kemoterapi almadan bağışıklık güçlendirici ilaç ve diyet ile 6 ay da bir kontrole çağırdı. Batın sıvısında izlenenlerin çok küçük boyutlu olduğu ve diyet ile onlarında kaybolacağını söyledi. Bu noktada ne yapmalıyız desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar.
Patoloji raporunda tümörün derecesi yazar. Ayrıca Batın yıkama sıvısı da Patoloji raporunda belirtilmiştir. Eğer raporda Histolojik Derece 1 değilse annenizin kemoterapi görmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Berkarda hoca size bu durumda Kemoterapi uygulamayar » Devamı...
Soru : Pet/bt rapor sonucu - 02.06.2014 20:44:07
Kuzenime özefagus ca tanısı kondu radyoterapi için pet /bt istendi lütfen bu sonucu bana yorumlar mısınız? ICD tanı kodu: C15---------------------------------------Endikasyon: Evreleme
Gönderen klinik: Radyasyon Onkolojisi AD.------------------Açlık kan şekeri:109 mg/dl
FDG dozu:7,61 mCi--------------------------------------Tarama alanı: Verteks-uyluk
Ek görüntüleme: Baş-Boyun-----------------------------Pre-medikasyon: Oral kontrast

Serebral ve serebellar alanlarda FDG dağılımı fizyolojik sınırlardadır.

Baş ve boyun yapıları incelendiğinde özefagus proksimal kesiminde, kraniokaudal 4,9 cm uzanan, en geniş yerinde çapı 2,1 cm ölçülen, pasajı oblitere eden, hipermetabolik (SUV max:13,2) kitle lezyonu görüntülenmiştir. Sağda özefagus kitlesi ile birleşme gösteren, visseral boşluğa uzanarak sternokloidomastoid kas ve tiroid bezi sağ lobu arasında uzanan, 2,5 cm çapta, hipodens ve hipermetabolik görünümde (SUV max:16) yumuşak doku lezyonu dikkati çekmiştir (lenf bezi?). Sağ brakiosefalik vende tümöral tutuluş kuşkusu uyandıran hipermetabolik (SUV max:5) FDG tutuluşu izlenmektedir.

Toraks görüntülerinde sağ hiler ve sol alt interlober seviyelerde hipermetabolik (SUV max:5,5-8,8) FDG tutuluş gösteren lenf bezleri mevcuttur. Akciğer parankim alanları incelendiğinde en büyüğü sol akciğer alt lob lateral bazal segmentte 1,4 cm olmak üzere her iki akciğerde multipl sayıda hipermetabolik (SUV max:3-5,3) parankimal ve subplevral nodüller izlenmiştir.

Abdomino-Pelvik görüntülerde batında gastrostomi kataterine ait görünüm mevcuttur. Gastro intestinal yapılar, karaciğer, dalak, adrenal bezler fizyolojik sınırlarda FDG tutulumu göstermektedir. Hipermetabolik özellikte lenf nodu ayırt edilmemektedir. Her iki böbrek pelvikalisiyel yapılarında, bilateral üreterlerde staz ile uyumlu aktivite retansiyonu gözlenmektedir.

Görüntüleme alanına giren kas ve iskelet yapılarında FDG tutulumu normal sınırlardadır. SONUC. Özefagus Ca tanılı olguda Evreleme amacıyla istenen PET/BT tetkikinde;
-Özefagus proksimal kesiminde görüntülenen hipermetabolik lezyon Primer malignite ile uyumludur.
-Servikal bölge sağ seviye 6 lojunda, Primer kitle ile birleşme eğiliminde, visseral boşluğu dolduran, metastatik lenf bezi ile uyumlu olabilecek, hipermetabolik yumuşak doku kitlesi görüntülenmiştir.
-Her iki akciğerde metastatik tutulum ile uyumlu multipl hipermetabolik nodüller gözlenmiştir.
Hastanızın yemek borusu kanserine bağlı gelişen akciğerde yaygın metastazlar ve lenf düğümleri izlenmekte.. Bu haliyle operasyon uygun olmayıp eğer hastanın bünyesi kaldırabilirse Kemoterapi yapılmalıdır. bilgilerinize;saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Ne yapmamız lazım - 31.05.2014 20:48:17
Hocam annem 2009 da akciğer ca'dan ameliyat oldu 3 yıl Tarceva kullandı 6 ay önce yeterli gelmeyince Afatinib denen deneysel bir ilaç verildi 3 ay önceki pet sonucunda sağ akciğer plevral alanlarda kalınlaşma ve nodüler yapılardaki artmış FDG tutulumu gösteren alanın metabolik aktivitesinde ve boyutunda azalma izlenmiştir tedavi yanıtlı yazıyordu. 28 Mayıstaki son pet de ise sağ hemitoraksta plevralda izlenen metastatik hipermetabolik nodüler lezyonların sayı, boyut ve metabolizmasında artış izlenmesiyle özefagus-kardiya bileşkesinde hipermetabolik metastazla uyumlu lenf notları izlenmesi nedeniyle bulgular progresyonla uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Sonucu gören hoca kullandığı Afatinib hapı yeterli faydayı vermiyor kemoterapi alsan oda kullandığı hap gibi fayda etmez dedi ameliyat şansı yok mu dedim akciğerden ikinci kere ameliyat olunmaz dedi ne yapacağımızı şaşırdık. Hocam pet sonucuna göre durumu değerlendirir misiniz annemin durumu ne kadar ciddi. Hocam ilaç fada etmiyormuş kemoterapi fayda etmiyormuş, ameliyatda olmuyormuş oturup ölümümü beklemeliyiz. Bize bir yol gösterin cevap için şimdiden teşekkürler.
Şimdi size kemoterapi uygulayan arkadaş standart tedavi dışı Kemoterapi (Afatinib) uygulamış.Bu ilacın bilinen kemoterapi ilaçlarına göre daha etkili olduğu var sayılırsa kendisin de ifade ettiği üzere olağan kemoterapi ilaçları faydasız denebilir. Ancak » Devamı...
Soru : Akciğer kanseri - 29.05.2014 22:53:32
Patoloji raporumuzu yorumlarsanız sevinirim
MİKROSKOBİK BULGULAR:
plevral mayiden hazırlanan 4 adet sitolojik yaymanın incelenmesinde yoğun eritrosit içerisinde lenfosit ve PMNL'ler izlendi. Yüzeyinde fibrin içeren visseral ve paryetal plevra örneklerinde ödem yoğun mikst tipte iltihabi hücre infiltrasyonu konjesyon ve konjesyona vasküler yapılar görüldü. linguladaki tümöral yapıdan hazırlanan histolojik kastlarda diffüz infiltrasyon gösteren iri belirgin pleomorfizm içeren hücrelerden oluşan mitozdan zengin odaksal nekroz alanları ve müsinöz alanlar içeren arada küçük hiperkrom nüveli hücreler bulunan Neoplastik yapı izlendi.

alt lob kayıtlı materyalden hazırlanan histolojik kesitlerde iltihabi aksuda içerisinde aynı tipte tümöral yapı izlendi.

MİKROSKOBİK TANI/YORUM:
1-bulgular large cellneroendokrin tümörü düşündürmekle beraber undiferansiye large cell ca'dan ayırmak için kesin tanı için immünohistokimyasal inceleme yapılması uygun olur.2-nonspesifik iltihabi hücre infiltrasyonu içeren plevral mayi3-fibrinöz pleurit, biyopsi, paryetal ve visseral plevra
NOT: lenfatik ve vasküler tümör Trombüs saptandı.
Hastanıza ilk kez tanı amaçlı bir işlem uygulanmış ise daha ileri tetkik (biopsi tekrarı ve alınan biopsinin histopatolojik incelemesinin immünohistokimyasal yöntemler kullanan bir labratuarda yapılaması) uygun olacaktır. Bilgilerinize;saygılarımla... » Devamı...
Soru : Mycosis fungoides - 26.05.2014 09:40:14
Annemin deri patoloji sonucu aşağıdaki gibidir. Değerlendirebilir misiniz? Kötü bir durum mudur
yaş 57 kadın
işlem adı: 909540- deri, punch/insizyonel/shave biyopsi
bulgular: uzun süredir bacakta v bel bölgesinde yaralar. Bacakta ve kumbal bölgede eritemli skuamlı plaklar.
ön tanı: alerjik kontact dermatit, parapsoriazis, mycosis fungoides
Makroskopi: 1 cm çapta deri materyali
Yorum: Mikroskobik incelemede yüzeyde minimal hiperkeratoz, epidermiste akantoz, ekzositoz, dermişte CD4(+), CD3(+), Lenfositik infiltrasyon ve arada CD20(+), CD8(+) hücreler izlenmiş olup, bulgular 'mycosis fungoides' lehine düşünülmüştür.
Hematoloji Uzmanı tarafından değerlendirilmesi uygun olacaktır. Bilgilerinize;saygılarımla.. » Devamı...
Soru : İnvaziv duktal karsinom - 23.05.2014 22:08:53
Merhaba. Annem 49 yaşında.10 gün önce sol meme RADİKAL MODİFİYE mastektomi ameliyatı oldu ve patoloji sonucu bugün cıktı.
PATOLOJİ SONUCU: İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM
H.gRADE:2
N.Grade:2
Meme bası: Tümör Negatif
İntraductal komponent: Mevcut
Multisemtrisite: Mevcut
Lenfovasküler İnvazyon: Mevcut
Komedo komponent: Mevcut
Nekroz: İzlenmedi
Tümör Çapı:6*5*4 cm
Cerrahi Sınırlar: Tümör Fasya Cerrahi Sınıra 1 cm uzaklıktadır
Lenf Nodları:0/23
Östrojen:%80 zayıf pozitif
Progestoran:%95 kuvvetli pozitif
CerbB2:negatif
ki-67:%5-10
sizce sonuç nasıl ve kemoterapi ya da radyoretapi sizce hangisi uygulanmalıdır?
Hastanıza Kemoterapi ve sonrasında Hormonoterapi uygulanması gerekmektedir.Kanımca Radyoterapi uygulanması gereksizdir.Bilgilerinize;saygılarımla.. » Devamı...
Toplam 485 cevap. Sayfa :  
..

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

..

Mezuniyet Yılı : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991
Muayenehane Adresi :
Hastahane Adresi : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANA BİLİM DALI
Diğer Adresi :
Muayenehane Telefonu :
Hastane Telefonu :
Diğer Telefon :
Faks :
Belgeler : 1991 EGE TIP FAKÜLTESİ MEZUNUYUM.AYNI FAKÜLTEDE 1998 YILINDA RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D'DA İHTİSASIMI TAMAMLADIM.1998'DEN BU YANA DEVLET BÜNYESİNDE UZMAN DR. OLARAK ÇALIŞMAKTAYKEN EKİM 2015 İTİBARIYLA MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D'DA YRD. DOÇ. DR. OLARAK GÖREV YAPIYORUM.
Web Adresi :
Okulum.org
Okullar ve Eğitim Hakkında Bilgi Paylaşımı
www.okulum.org
Kullanım Şartları
© 2000 - 2010 Mavi Piksel İnternet Çözümleri ve Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (232) 445 53 09 Telif hakları Mavi Piksel'e aittir.
İletişim | Forum
Doktor ve Sağlık Sitesi | Bebek Sağlığı | Tüm Gazeteler