24.04.2014 08:52:26


Uzm. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU
Sayın Uzm. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU'in Cevapladığı Sorular
Destek Hattına Verdiği Cevaplar (%0,5)
Sayın Uzm. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU'ın yanıtladığı özel sorular burada listelenmemektedir. Özel sorulara verdiği cevap sayısı 72'dir.
Toplam 270 cevap. Sayfa :  
..

21

22

23

24

25

26

27
Soru : Pet sonucu - 27.12.2010 17:36:24
Hasta yaşı 63, 50 yıl sigara içmiş, 28/12/2010'da biopsi yapılacak, sizden ped sonuçlarını değerlendirmenizi rica edeceğim.
Sağ akciğer üst lob anteriorda hipermetobolik kitle lezyonu.
Mediastende sağda multible konglomere hipermetabolik lenf nodları.
Sağ akciğer alt lob anterior ve üst lob anterorda milimetrik nonmetabolik nodüller.
Sol akciğer majör fissür komşuluğunda yaklaşık 1 cm. boyutlarında düşük düzeyli metabolik aktivite artışı gösteren nodül.
Sol akciğer alt lob posteriorda paravertabral alanda milimetrik nonmetabolik nodül.

Sol sürrenol gövde anterior kısmında milimetrik nonmetabolik nodülasyon.
Sol iliak kemikte superior ve inferior kesimde litik hipermetobolik alanlar.
Bu sorunuz için de aynı cevabı tekrarlıyorum: "Hastanızın Evre 4 (En son evre) Akciğer Kanseri olduğu anlaşılmaktadır.Hastanızın öncelikle kalçadaki kemiğe yayılımının radyoterapi ile tedavisine başlanması sonrasında genel durumu uygun ise kemoterap » Devamı...
Soru : Pet sonucu - 27.12.2010 17:36:24
Hasta yaşı 63, 50 yıl sigara içmiş, 28/12/2010'da biopsi yapılacak, sizden ped sonuçlarını değerlendirmenizi rica edeceğim.
Sağ akciğer üst lob anteriorda hipermetobolik kitle lezyonu.
Mediastende sağda multible konglomere hipermetabolik lenf nodları.
Sağ akciğer alt lob anterior ve üst lob anterorda milimetrik nonmetabolik nodüller.
Sol akciğer majör fissür komşuluğunda yaklaşık 1 cm. boyutlarında düşük düzeyli metabolik aktivite artışı gösteren nodül.
Sol akciğer alt lob posteriorda paravertabral alanda milimetrik nonmetabolik nodül.

Sol sürrenol gövde anterior kısmında milimetrik nonmetabolik nodülasyon.
Sol iliak kemikte superior ve inferior kesimde litik hipermetobolik alanlar.
Hastanızın Evre 4 (En son evre) Akciğer Kanseri olduğu anlaşılmaktadır.Hastanızın öncelikle kalçadaki kemiğe yayılımının radyoterapi ile tedavisine başlanması sonrasında genel durumu uygun ise kemoterapi yapılması uygun olacaktır.Bilgilerinize,saygılarıml » Devamı...
Soru : Karaciğer metastaz - 21.12.2010 09:55:33
Annem 4 aylık hastalık sürecinden sonra (bulantı, iştahsızlık, karın ağrısı, aşırı halsizlik şakayetleri ile) vefat etti. Karaciğerden iki kez biyopsi yapıldı ve BT toraks ve BT üst abdomen yapıldı. Tam olarak hangi kanser sebebiyle öldüğünü biz anlayamadık, sonuçları yorumlarsanız seviniriz.
BT, Toraks
Klinik Bilgi: D48.9-belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplasm, tanımlanmamış.
Karaciğerde büyüğü sağ lob anteriorda 47x26 mm. boyutlarında subkapsüler olmak üzere çok sayıda hipodens lezyon dikkati çekmiştir (metastaz?). Dalakta büyüğü 10 mm. çapında olmak üzere dört adet hipodens lezyon izlenmiştir. Sol böbrek üst polde 50 mm. çapında egzotik uzanım gösteren kortikal kist dikkati çekmiştir. Sağ böbrek orta kesimde 10 mm. çapında kortikal kist ile uyumlu hipodens alan mevcuttur.
BT, Toraks
Klinik Bilgi: D48.9-belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplasm, tanımlanmamış.
Prekarinal prevasküler milimetrik lenf nodları dikkati çekmiştir.
Kalp boşlukları normalden geniş görünümdedir.
Sağ akciğer orta lob lateral segmentte 17x12 mm. boyutlarında yumuşak doku dansitesinde plevraya oturan nodüler lezyon dikkati çekmiştir. Ayrıca her iki akciğer alanlarında yer yer fbrotik yapılanmalar izlenmiştir.
Diğer doku ve organlar normal görünümlü.
Merhuma Allah'tan rahmet, size de başsağlığı diliyorum. Yazdığınız raporlarda karaciğerin yanısıra dalakta da hipodens odaklar izlenmesi karaciğerin birincil tümörü olan "Hepatosellüler Karsinoma"dan bizi uzaklaştırır.Olasılıkla odağı tam b » Devamı...
Soru : Boyun diseksiyonu - 19.12.2010 23:27:43
Merhaba, anneme oral kavite ca teşhisiyle boyun diseksiyonu uygulandı. Ameliyat olalı 4 ay oldu ama hala boyunda kasılmalar devam ediyor. Bu ne kadar sürer? Yapabileceğimiz birşey var mı? Teşekkürler.
Sorunuza en iyi KBB uzmanı arkadaşlar cevap verebilir.Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Kök hücre - 11.12.2010 22:42:39
Selam, benim annem kml hastası ve 62 yaşında, bu hastaya kök hücre nakli yapılabilir mi?
Tedavinizi yürüten hekimin kararına göre hareket etmelisiniz.Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Lenfoma - 06.12.2010 01:35:56
Öncelikle iyi çalışmalar hocam, annem bundan yaklaşık 1,5-2 ay öncesinde koltuk altında nohut büyüklüğünde bir bezeyi farketti. Ancak beze gözle görülür bir belirginlikte değildi. Ancak dokunulduğunda hissediliyordu. İlerleyen zamanlarda kol altında kronik ağrılar başlayınca muayene için acile gitti. Lipom tanısının yanı sıra tomografi çekildi ancak ne olduğuna tam karar verilemedi. Antibiyotik ve ağrı kesiciler sonuç vermeyince GATA'ya gitti. Nohut büyüklüğündeki beze bu zaman zarfı içinde inanılmaz büyüdü ve ağrılar arttı. Ancak halsizlik, gece terlemesi ya da benzeri durumlar olmadı. Patoloji incelemesinin ardından lenfoma teşhisi kondu ve hastaneye kemoterapi için yatırıldı. 22.11.2010 bilgisayarlı tomografi sonucuna göre, IV kontrast madde enjeksiyonu sonrası alınan görüntülerde, sağ akseller bölgede büyüğü aksiyel planda yaklaşık 76x72 mm. ye ulaşan multiple lenfodenopatiler izlenmektedir.
Sağ meme lokalizasyonunda fibroglandüler dokuya uyan alanda kitlesel BT sınırları içerisinde ayırt edilememmiştir.
Azigos arkı düzeyinden geçen kesitlerde azigos arkı çevresinde aortopulmoner pencerede birkaç adet kalsifiye milimetrik boyutlu lenf nodları izlenmektedir. Kalp kompartmanları ve mediastinal ana vasküler yapılar olağandır.
Mediastende patolojik boyutta lenf nodu saptanmamaştır.
Her 2 akciğer parankim aerasyonu olağandır. Akciğer parankim alanlarında aktif infiltratif ya da nodüler lezyon soptanmamıştır. Plevral effüzyon saptanmamıştır.

Tüm BT incelemede:
Kesitler Oral ve IV kontrast madde kullanılarak elde edildi.
Karaciğer normal pozisyon büyüklük ve konturları doğaldır.
Karaciğer parankim dansitesi steatoz lehine azalmıştır.
Karaciğer sol lob segment 4A anterior subkapsüler bölümde falsiform komşuluğunda prekontrast serilerde silik sınırlı hipodens olarak izlenen postkontrast serilerde belirgin kontrast tutulumu seçilmeyen jeografik konturlu net kite ilişki oluşturulmamış yaklaşık 1 cm. çaplı hipodens görünüm mevcuttur. Tariflenen görünüm ilk planda steatoz alanı lehine değerlendirilmiştir.
Karaciğer parankiminde tipik metastaz ile uyumlu görünüm saptanmamıştır.
İnternal yapı ve dansite değerleri normaldır. İntra ve extrahepatik safra kanalları ve safra kesesi olağandır.
Dalak normül lokazizasyon ve büyüklüktedir. Düzgün dış kontura ve homojen iç yapıya sahiptir.
Pankreas normal büyüklük ve pozisyondadır, homojen iç yapısı ve lobüle dış konturları vardır, pankreatik kanal açıktır.
Her 2 böbrek normal büyüklük ve pozsyondadır. Renal parankim normal genişlikte ve yapıdadır. Renal pelvis ve kaliksler normal konfigürasyondadır, üriner drenaj traktı açıktır.
Adrenal glandlar tabiidir.
Major kan damarları normal olup lenfadenopate bulgusu yoktur.
Batın içerisinde patolojik boyutlara ulaşan lenf nodu saptanmadı.
Pelvis girişi normal görünümde olup iliak kanatar ve iliopsoas kasları normal konfigürasyondadır.
İzlenen bağırsak segmentlerinde, özellikle çekum ve rktumda duvar kalınlaşması ve lezyon izlenmemektedir. Perirektal yağ dokusu ve ischiorectal fossa doğal görünümdedir.
Sağ overde ortalama 9 HU dansitede pre-postkontrast tüm serilerde hipodens olarak izlenen homojen kistik görünüm mevcuttur. (fellik kisti)
Mesane konturları düzgün duvar kalınlığı noraldir.
Minör pelvisteki vasküler yapılar doğal görünüm ve kalibrasyondadır. Lenfadenopati izlenmemektedir.

Sonuç: Karaciğerde tipik metastaz bulgusu saptanmadı.

BT nin ardından yapılan kemik iliği testindede yayılma olmadığı non hodgkin olarak tanımlanan lenfoma türünden olduğunu ancak erken teşhis edildiğinden vücut genelinde yayılma olmadığı söylendi. Evre 1 dendi. Yaklasık 4 gündür kemoterapi ilaçları düzenli olarak verilmeye başlandı. 2. gün itibariyle bulantı, kusma gibi kemoterapinin belirli yan etkileri ortaya çıkmaya başladı.

1962 doğumlu annem 2007 yılında miyokard enfaktüsü geçirdi ve 3 gün yoğun bakımda kaldı. İlk PTCA başarısız olarak gerçekleşti ve ardından gleen 2 anjiyo ile 3 stent takıldı. Aynı zmanada hipertansiyon hastasıdır. 2007 Nisan ayının 31'inden beri sigara kullanmıyor. Ancak 20 yıllık bir sigara geçmişi var. Genetik hastalıklar; babası 56 yaşında kalp krizi neticesinde vefat etti. Anotomik damar yapısı bozukmuş. Teyzelerden biri akciğer ve kalp hastası, anne kalp hastası, diğer teyze ve dayı mide ve bağırsak kanseri.
Bu hastalık kemoterapi ile iyileşebilen şifa bulunabilinen bir hastalık mı ve bölgeye uygulanacak kemoterapi kürlerinden sonra annem eskisi gibi olabilecek mi ve de bu tür kanser tipinin nüks etme olasılığı kaçtır? Tekrarlamaması için annem ve biz aile bireyleri neler yapmalıyız? Kemoterapi kalbe zarar verir mi? Kalp krizi gibi ölümcül bir durumu atlatan annem için kanser teşhisinin de konulması dünyayı başıma geçirdi. Hiç iyi hissetmiyorum. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevirim. Saygılarımla.
Erken evre lenfoma ön tanılı hastanızın tedavisi Hematoloji Uzmanı tarafından yürütülecektir.Kalbe zararı konusunda ilgili doktora danışılması uygun olacaktır.Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Akciğer kanseri - 28.11.2010 18:14:57
Babama küçük hücre dışı akciğer malignitesi teşhisi kondu, bize 3 ya da 4. evrede olduğu söylendi. Larenks ca bt raporunda boyun sağ tarafında paravasküler LAP, alt servikal düzeyde dejeneratif vertebra değişiklikleri ve nöral foromenlerde daralma, 4. vertebra korpusu sağ tarafında sklerotik lezyon metastaz açısından anlamlı olabilir yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Bir de teşhis konalı 1 aya yaklaşmasına rağmen tedaviye başlanmadı. Babam durumundaki bir hastanın yaşama şansı var mıdır yoksa sadece tedavi ömür uzatmak için mi yapılır? Bir de kemoterapi sırasında bitkisel ilaç ya da ısırgan otu, arı poleni, soya fasulyesi tuketmesinin faydası olabilir mi?
Babanızın anlayabildiğim kadarıyla hem Larinks hem de Akciğer Kanseri var.Yapılabilecekler (tedaviyle tamamen iyileşme sağlama) kısıtlı. Tıbbın yetersiz kaldığını düşündüğünüz dönemde bitkisel tedavi yararlı olabilir.Babanızın öncelikle klasik tedaviler » Devamı...
Soru : Ağız yaraları ve çok şiddetli belden aşağı ağrı - 26.11.2010 20:27:57
Ben meme kanseriyim, ameliyat oldum, şu anda kemoterapilerim sürüyor, 6 kür kemoterapi planlandı, 3 kür başka ilaç son 3 kür başka ilaç olarak ve ben 4.yü aldım, 2 gün sonra çok şiddetli ağrılarım başladı, belimde, sırtımda, bacaklarımda bir de ayak tabanlarımda aşırı derecede ağrım var, dayanamıyorum, kemoterapi doktorum Edirne'de, ben İstanbul'dayım, doktorumu arıyorum, en yakın acil servise git diyor, acillere gidiyorum, biz birşey yapamayız doktorunu ara diyorlar, inanın şaşırdım kaldım sizden bir yardım bekliyorum, bu ağrılarımı nasıl dindireceğim, doktorum telefonla ağrı kesici verdi, aldım içtim ama hiç faydası olmuyor, Xeforapit acilde de iğne yaptılar bugün, Voltaren ve Diazem iğneler biraz olsun hafifletti gibi ama etkisi geçince ne yapacağım? Ben dayanamıyorum, ne olur bana yardım edin, ağzımda da yutkunurken yanma oluyor, boğaz kısmımda var buna ne yapabilirim? Dilim beyaz, boğazım kırmızı.
Sorunuzu yanıtlamadan önce geciken cevabım için özür dilerim.Yurtdışında toplantıdaydım ve e-postalara bakamadım.Şu anda Türkiyeye gelmiş bulunuyorum. Öncelikle benim de bir sorum var.Neden İsatnbul'da oturuyorken Edirne'de tedavi görüyorsunuz? » Devamı...
Soru : Meme us - 04.11.2010 17:32:47
meme us çekildim ve raporda
sol meme saat 12-1 hizasında tanımlanan özelliklerde hipoekokik lezyon (fibroadenom yoğun içerikli kist) bilateral aksiller lenf nodları(acr bi-rads kategori3)
Sonuç bu şekilde ve ben hodgkin lenfoma hastasıyım, 4 yıl önce 6 kür kemoterapi sonrasında tekrar nüksedince 28 gün de radyoterapi gördüm, şuan tekrardan nüksetmesinden korkuyorum, us sonucu ne demek istiyor?Yardımcı olursanız sevinirim.
Koltuk altında ileri tetkik yapılmasını gerekli kılan bulgular mevcuttur.Sizi tedavi eden(muhtemelen takibiniz de yapıyordur) sağlık kurumuna gidiniz.Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Meme us - 04.11.2010 17:32:47
meme us çekildim ve raporda
sol meme saat 12-1 hizasında tanımlanan özelliklerde hipoekokik lezyon (fibroadenom yoğun içerikli kist) bilateral aksiller lenf nodları(acr bi-rads kategori3)
Sonuç bu şekilde ve ben hodgkin lenfoma hastasıyım, 4 yıl önce 6 kür kemoterapi sonrasında tekrar nüksedince 28 gün de radyoterapi gördüm, şuan tekrardan nüksetmesinden korkuyorum, us sonucu ne demek istiyor?Yardımcı olursanız sevinirim.
Koltuk altında ileri tetkik yapılmasını gerekli kılan bulgular mevcuttur.Sizi tedavi eden(muhtemelen takibiniz de yapıyordur) sağlık kurumuna gidiniz.Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Toplam 270 cevap. Sayfa :  
..

21

22

23

24

25

26

27

Mezuniyet Yılı : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991
Muayenehane Adresi :
Hastahane Adresi : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hast.R. Onkolojisi Yeşilyurt İzmir
Diğer Adresi : CYBERKNIFE ROBOTİK RADYOCERRAHİ ÜNİTESİ
Muayenehane Telefonu :
Hastane Telefonu : 0(232) 244 44 44 Dahili 2483
Diğer Telefon : 0(232) 244 44 44 DAHİLİ 1533
Faks : 0 232 243 15 30
Belgeler :
Web Adresi :
Ozonla
Sağlıklı Zayıflama İçin
www.inceltiyoruz.biz
Bursa Lazer Epilasyon
Sağlıklı Güvenli Hizmet
www.esteslim.com
Kullanım Şartları
© 2000 - 2010 Mavi Piksel İnternet Çözümleri ve Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (232) 445 53 09 Telif hakları Mavi Piksel'e aittir.
İletişim | Forum
Doktor ve Sağlık Sitesi | Bebek Sağlığı | Tüm Gazeteler