28.08.2015 20:04:36


Uzm. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU
Sayın Uzm. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU'in Cevapladığı Sorular
Destek Hattına Verdiği Cevaplar (%0,69)
Sayın Uzm. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU'ın yanıtladığı özel sorular burada listelenmemektedir. Özel sorulara verdiği cevap sayısı 112'dir.
Toplam 404 cevap. Sayfa :  
..

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

..
Soru : Karaciğer mr sonucu - 06.06.2013 23:37:21
Hocam iyi akşamlar, sorum şu, hasta dedem 71 yaşındadır, dedeme 3 ay önce gırtlak kanseri teşhisi kondu, doktorumuz hastalığın ilk evrede olduğunu ve %90 ışın tedavisi ile yenebileceğimizi söyledi ve 29 gün ışın tedavisi gördü, tedavi biteli 12 gün oldu, tedavi sonunda karaciğer yağlanması nedeniyle mr sonucunu aldık: Karaciğerde en büyüğü sağ lobda 7x7 cm. çapta olmak üzere çok sayıda lobüle konturlu kitlesel lezyon izlenmektedir, lezyonlar sağ lobda iç içe geçmiştir, karaciğer konturundan yer yer dışarı taşmakta, k.ciğer konturuna lobüle görünüm kazandırmaktadır, lezyonlar t1 a dahipointens t2a sekanslarda hiperintens karakterdedir, erken arteriyel fazda karaciğer sol lobda perfüzyon defekti izlenmektedir, tarif edilen kitlesel lezyonlar erken arteriyal fazdan itibaren periferal ağırlıklı heterojen kontrastlanma göstermektedir, bunlar ring tarzındadır, bulgular metastatik tutulum ile uyumlu olabilir, histopatolojik tanı önerilir, hocam bunun adı kesin kanser mi, nasıl bir yol izlemeliyiz? Teşekkürler.
MRG sonucu Karaciğer metastazı konusunda yeterli bilgi verememiş. Bu durumda karaciğer kitlelerine yönelik biopsi yapılabilir. Ya da PET-BT çekilip biopsi gerekip gerekmediği sonucuna göre karar verilir. Bilglerinize, saygılarımla... » Devamı...
Soru : Tiroid ca - 29.05.2013 16:43:51
45 yaşında bayanım. 2006'da yutkunurken yemek borumda zorlanma, sağa doğru kayma hissettiğim için ve sürekli farenjit olduğum için gittiğim KBB doktorunun istediği TSH değerimin 10.8 çıkmasından sonra Endokrine yönlendirildim ve Anti TPO 410, Anti TG 92,37 ile Hashimato tiroidi tanısı konuldu. 1 yıl 0.50 gram Levotiron kullandıktan sonra bir de özel doktora gideyim o nasıl bir tedavi uygulayacak dedim ve adetleriniz düzenli olduğu için ilaç kullanmanıza gerek yok dedi ve ilacı da kesti, bu arada 6 ayda bir ultrason çekilen hastane kontrollerine devam ettim. 2008'de İİAB yapıldı, sonucu sağ lobda nodül (sitolojik bulgular Hashimato tiroiditisi düşündürmüştür), sol lobda nodül bening yazmaktadır. 2009'da çekilen USG'de sol lobda alt anteriorda 6x10X15 mm
Kanlanan karışık ekoda nodül ve orta posteriorda 3X4X4 mm hipoekoik nodül bulunmuştur. Yapılan TİİAB sonucundada bening bulgular bulundu. 24.10.2011 tarihinde 3. TİİAB yapıldı. Sonucu ise, "1+2-yaymalarda kanamalı ve kolloidal zeminde yoğun lenfositler, yoğun hurtle hücreleri görülmektedir. Yer yer hiperkromatih plemorfik nükleuslu, nükleer groovları izlenen atipik tirositler ve atipik hurtle hücreleri görülmektedir. Hurtle hücreli lezyon? malignite şüphesi? düşünülmektedir" denilmektedir. 28.11.2011 tarihinde ameliyat oldum. Total tiroidektomi yapıldı. 30.12.2011 tarihinde çıkan patoloji raporu; MAKROSKOBİi: Sağ lobu 3,5X2.5X1 cm., sol lobu 4X2.5X2 cm. ölçülerinde total tiroidektomi materyali. Sağ lob kesitlerinde kolloidden fakir görünümde olup tiroid alt polünde 1 cm uzun eksene sahip, kapsüle bitişik alan dikkati çekmiştir. Sol lob kesitlerinde büyüğü 1,54 cm., küçüğü 1 cm uzun eksene sahip 2 adet nodül izlenmiştir. Yer yer kirli beyaz renkli alanlar izlenmiştir. TANI: Papiler Mikrokarsinomi, Tiroid sol lob, Hashimato tiroiditisi, Nodüler Hiperplazi, Sekonder retrogressif değişiklikler NOT: Sol lobda izlenen tümör odağı 0,2 cm. uzun eksene sahip, cerrahi sınıra 0,2 cm uzaklıktadır. Sol lobda paratiroid dokusuna izleniştir. Sol lobda bir alana uygulanan immünhistokimyasal çalışma kristal viyole ile amiloid yönünde birikim izlenmemiştir. Kalsitonin, kromogranin, sinaptofiin, HBME-1 ile boyanma yoktur. CK 19 ile soluk boyanma gözlenmiştir denilmektedir. Bu rapordan sonra ameliyat sonrası cerrah tarafından Levotiron 100 mg. ilaç kesildi ve 4 gün sonra 5 mCi Tc-99m enjekte edildikten sonra Provivo tiroid kamerası ile yapılan çekimde postoperatif değişiklikler izlenen tiroid bezi sonucu verildi, sonra da ilacınızı aynı şekilde devam ediyorsunuz dendi. Aralık 2012'de gittiğim doktor size nasıl iyotlu çekim yapılmaz dendi ve 3 haftalık ilaç kesiminden sonra TSH>100 değeri ile 5 mCi I-131 verildikten sonra 48 saat sonra yapılan vücut taramasında "Boyunda tiroid kartilajinin hemen inferiorunda trakeanın solunda C6 vertebra seviyesinde rezidü doku uyumlu fokal/yoğun aktivite tutulumu dikkati çekmiştir. Bunun dışında patolojik aktivite akümülasyonu izlenmemiştir" denilmektedir. Bu sonuçla hastane siz bu şekilde takip edileceksiniz kalan parça da çok küçük, sizin tümörler de çok küçüktü, durumunuz çok iyi endişelenmeyiniz dendi. Bana pek inandırıcı gelmediği için cerrahtan mamagrafi ve usg istedim ve kadın doğum doktoruna gittim. Kanda meme kanseri ve rahim kanseri markerlarına bakıldı. Meme Kanseri markeri bir hastanede yüksek, diğerinde de normal aralıkta çıktı. Rahmimde de küçük bir tümör görünümü ultrasonda tespit edildi ama bunu kadın doğum doktoruna göstermeye fırsatım olmadı. Araştırdığım kadarıyla TRadyo iyotla tedavi edilmem gerekirken bu hastanede radyo iyot vermediklerinden dolayı. Üniversite hastanesine gittim, durumumu ve inandıklarımı anlattım ve onlar da ameliyatla alınan tiroidin boyalı lam ve hazır bloklarını istediler ve tekrar PATOLOJİSİni yaptırdılar. Üniversite hastanesinin Patoloji Raporu ise; MAKROSKOPİ: 2 adet boyalı lam HİSTOPATOLOJİK TANI: Tiroidektomiye ait 2 adet boyalı lam ve 1 hazır blok Konsultasyon: Tiroid Papiler Mikrokarsinomu*- Folliküler Varyant
- Tümor iki ayrı odak şeklindedir
- Tümor çapları 0,3 cm. ve 0,2 cm.
- Büyük odak immünhistokimyasal olarak tiroglobulin pozitif olup kalsitonin negatifdir. CD56 ile non-spesifik pozitiflik gözlenmiştir.
- Congo red ile Amoloid negatifdir.
- Gönderilen iki adet hazır camdan birinde 0,3 cm çaplı tümör odağı, diğerinde 0,2 cm çaplı tümör odağı izlenmiştir denilmiştir.
Ancak üniversite hastanesi de radyo iyot uygulamaya gerek yok. 2 ay sonra boyun ultrasonu çekilecek dedi. Tabii ben iyice huzursuz oldum ve onkoloji hastanesi NÜKLEER TIP gittim ve gittiğim gün hemen ilacı kesiyorsun ve 1 ay sonra Radyoiyot uygulanacak ve 5 gün hastanede kalacaksınız dedi ve Ocak 2013'de radyoiyot I131 100mCi uygulandı ve 200 gr. Levotiron verildi. 2 ay sonra gittiğimizde kan değerlerimize bakıldı. İlacın dozu fazla geldiğinden (psikolojik olarak sıkıntı, daraltı problemleri ve çok çabuk yorulma) bir gün 1,5 bir gün 2 mg. Levotiron alıyorum ve 2 ay sonra da ultrasona geleceksin denildi.
Ama ben huzursuzum diğer hasta arkadaşlara 6 ay sonra dedi. Bu doktor da durumunuz riskli dikkatli olmamız lazım dedi.
Benim kanser türüm ve risklerim nelerdir? Nasıl beslenmeliyim, özellikle almam gereken besinler var mı? TUZU İYOTLU MU İYOTSUZ MU TÜKETMEM LAZIM? BİLGİLENDİRİRSENİZ MEMNUN OLURUM. ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜRLER.
Sorunuzu Nükleer Tip uzmanı arkadasşlarımının cevaplaması gerekir. Bilgilerinize, saygılarımla..429919 » Devamı...
Soru : Memede kist - 22.05.2013 00:15:33
Sayın doktorlarım, bir mememde kist var, daha önceden de kontrole gidiyordum, bazen büyüyor, bazen küçülüyordu, ağrı yapıyor, adı fibroadenom, tam aldıracaktım ki bazı doktorlar bana bunun kanser olabileceğini ve dağılabileceğini söylediler, hatta tetkik için küçük bir parça alınmasına karşı olanlar var, beni bu konuda aydınlatır mısınız yani kanser olma ihtimali var mı, varsa küçük bir parça alınsa dahi dağılır mı? Lütfen cevap verin, hatta hepinizin yorumunu bekliyorum, benim için çok önemli.
Benim kanımca yapılması gereken çok gerekli olmasa da İnce İğne Aspirasyon Biopsisidir. Bu işem anestezi gerektirmez. İğne ile şüphelenilen kitleden küçük bir miktar sıvı alınmasıdır.Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Kanser tanısı - 16.05.2013 16:43:04
TORAKS
Bileteral hiler ve subkarinal alanda hipermetabolik lenf nodları izlenmiştir. Lenj nodlarında kalsifikasyon odakları mevcuttur, öncelikle reaktif olarak degerlendirilmiştir. Sol akciğer lingular segmentte ve sağ akciğer alt lobda 5 mm. boyutlu düzgün sınırlı lezyon izlenmiş, metabolik aktivite artışı gözlenmemiştir, sağ akciğer orta lob lateral kesimde heterojen dansite alanları izlenmiştir, bu alanda metabolik aktivite artışı gözlenmemiştir, sekel değişikliklere bağlı olduğu düşünülmüştür.
ABDOMEN
Her iki böbrekte basit kistler izlenmektedir. Karaciğer,dalak,sürrenal grandlar,pankreas normal boyut ve metabolik aktivite göstermektedir, yer kaplayıcı veya hipermetabolik lezyon saptanmamıştır. Kolonik ve intestinal segmentlerin çap ve duvar kalınlıkları normaldir, metabolik aktiviteleri, fizyolojik sınırlardadır, abdominal alanlarda patolajik boyut veya aktivitede lenf nodu saptanmamıştır.
KAS VE İSKELET
L3 vertabra korpusunda fokal hipermetabolik sklerotik odak izlenmektedir (SUVmax:7) L3 vertebra düzeyinden L4 ve L5 vertebra boyunca uzanım gösteren, sol lateralde lateralde lokalize hipermetabolik yumuşak doku kitlesi izlenmektedir, 6 cm boyuttadır (SUVmax:27.8). Bu düzeyde L4 vertebra korpusunda solda litik ve sklerotik görünüm ve artmış metabolik aktivite tutulumu izlenmiştir (SUVmax:24.6). Ayrıca sternumda fokal (SUVmax:4.3).Sağ femurda sklerotik görünümde (SUVmax:10.8).L5 vertebrada fokal hipermetabolik,sklerotik (SUVmax:7.4) T11 vertebra korpusu sol lateralde (SUVmax:7.4), sağda 5. Kot mid aksillar hat üzerine (SUVmax:9.9) hipermetabolik lezyonlar izlenmektedir. Bulgular nüks hastalık bulguları ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir.
SONUÇ
-L3,L4 ve L5 düzeyinde L4 vertebrada geniş infiltrasyon gösteren hipermetabolik kitlesel lezyon,kemik yapılarda hipermetabolik lezyonlar,bulgular hastalık nüksü ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir.
Hastanın yaşı: 63
Hastanın kilosu: 67
Primer ( Asıl ) hastalığı belirtmemişsiniz veya henüz belli değil. Öncelikli yapılması gereken omurgadaki kemik ve yumuşak doku metastazlarına radyoterapi (ışın tedavi) uygulanmasıdır. Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Lenfadenopati imajları yardım - 04.05.2013 19:32:17
İyi günler, benim bir sorum olacak, yaklaşık 2 aydır idrarımda enfeksiyon bulunmaktaydı, daha sonra karımın sağ tarafında dokunduğumda derinde şişlik hissettim, doktora gittiğimizde idrar kültür testi yapıldı ve temiz çıktı, ultrason çekildi 2 kez. 1. ultrason bilgilerim, karaciğer, dalak ve her iki böbrekte gross patoloji santanmadı, safra kesesi normal vb. diğer organlarda da sıkıntı yok fakat sağ inguinal bölgede birden çok sayıda lenfadenopati imajları izlenmiş olup bunlardan en büyükleri 7.8*4.1 mm. ve 8,6*4 mm. boyutlarında-bundan sonra yapılan kültür testi temiz çıkınca doktor ilaç verdi, antibiyotikler sanırım, ilaçlar bittikten sonra yine ultrason çekildi ve sonuç yine 7,3*5,5 ve 8,3*5,5 mm. boyutundadır, şimdi hemotoloji ve onkoloji bölümüne sevk edildim, bunun nedeni hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Ayrıca ciddi bir durumsa beklemek istemiyoruz, zira sevkte 15 gün bekleyeceğiz, ayrıca son birkaç gündür ateşim çıkmaya başladı, cevaplarınız için teşekkürler.
Kasık bölgesinde "lenfoma" olma ihtimali olduğuından fazla vakit geçirilmeden ultrasonda izlenen lenf düğümlerinden biopsi alınması gerekir. Sonucuna göre tedavi başlanmalıdır.Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Testis kanseri - 11.04.2013 22:34:56
Merhaba;
Ben 29 yaşındayım. Ekim 2012 yılında testis kanseri tanısı ile ameliyat oldum ve sağ testisim alındı, yapılan patolojik incelemede Yolk Sac tömörü olduğu tespit edildi. 1. evre olduğu söylendi. 2 kur Bep aldım. 3 aylık kontrolümde çekilen tomografi sonucu akciğer sağ ve sol loplarda 4 mm. nodül tespit edildi, ne olabileceği konusunda bilgi verebilir misiniz?
Teşekkür ederim.
Nodüllerin boyutu mevcut hastalığınızla bağlantılandırmak açısından anlamlı değil. Yakın radyolojik takip ( 2 ay sonra Toraks BT takikibi) öneririm.Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Mide ca bt sonucu - 11.04.2013 14:45:28
Mide ca tanısı ile total gasterektomi operasyonu geçiren babamın son bt sonucunda teşhis koah, sağ akciğer alt lobta subplevral alanda iki adet kalsifiye nodül, dorsal osteoartroz, ateroskleroz ve kroner arter hastalığıdır. diğer bulgular normal, karaciğerde metastaz ya da değişiklik yok. (3 yıl önce enfaktüs geçirmişti, stend mevcut) teşhislerde kötü bir durum sözkonusu mu? Bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.
Yazılan BT raporunda belirgin bir yayılım(metastaz) bildirilmiyor. Karaciğer metastazlarının tanısında BT yanısıra ultrasonografi yapılması da önerilmekte. Bir dahaki kontrolda Tüm Batın USG yapılmasını öneririm.Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Kolon kanseri - 02.04.2013 17:46:29
Rektum lojunda özellikler sağ pararektal mesafede lokalize kitle lezyonu sağ fossa iskiorektal ve iskioanaliste lokalize dorsolateralde kas gruplarına invaze perineal yumuşak dokuya uzanımlı anorektal karsinom batın sol ön duvarda kolostomi defekti multipl hepatik met karaciğerde parankim kalsifikasyonu 17-12-2012 tarihli bt incelemesi ile mukayesedeanorektal karsinomda ve hepatik metastazlarda progresyon dikkati çekmektedir, hocam bize bu sonuca göre bilgi verirseniz çok mutlu olurum, babamın hastalığı nasıl gidiyor? Devlet hastanelerinden pek cevap alamıyoruz.
Hastalıkta hem operasyon bölgesinde (Pelvik bölge) hem de metastaz yaptığı Karaciğerde olumsuz anlamda ilerleme(progresyon) mevucttur. Uygulanmakta olan kemoterapinin değiştirilmesi ve yeni ilaçlar denenmesi uygun olabilir.Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Kolon kanseri - 02.04.2013 17:46:29
Rektum lojunda özellikler sağ pararektal mesafede lokalize kitle lezyonu sağ fossa iskiorektal ve iskioanaliste lokalize dorsolateralde kas gruplarına invaze perineal yumuşak dokuya uzanımlı anorektal karsinom batın sol ön duvarda kolostomi defekti multipl hepatik met karaciğerde parankim kalsifikasyonu 17-12-2012 tarihli bt incelemesi ile mukayesedeanorektal karsinomda ve hepatik metastazlarda progresyon dikkati çekmektedir, hocam bize bu sonuca göre bilgi verirseniz çok mutlu olurum, babamın hastalığı nasıl gidiyor? Devlet hastanelerinden pek cevap alamıyoruz.
Hatalıkta hem operasyon bölgesinde (Pelvik bölge) hem de metastaz yaptığı Karaciğerde olumsuz anlamda ilerleme(progresyon) mevucttur. Uygulanmakta olan kemoterapinin değiştirilmesi ve yeni ilaçlar denenmesi uygun olabilir.Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Şüpheli non-hodgkin lenfoma tehşişi - 25.03.2013 09:05:53
Selam, ismim Elşen, yaşım 22, Bakü`den yazıyorum.
Yaklaşık 1.5 ay önce askerdim. Askerlik zamanı soğuk algınlığı ve immün yetmezliği (gerektiği zaman yemek yiyememe, iştahsızlık) sebebiyle olduğunu düşündüğüm boyun (köprücük kemiği) etrafında 2 adet yanyana çapı 0,7 cm civarında olan bezeler fark ettim. Bundan biraz sonra koltuk altımda (o da 0.7 cm) ve her iki kulaklarımın arkasında (biraz daha sert) bezeler ortaya çıktı. Biraz sonra yattığım, boynumu arkaya yasladığım zaman boğazımda sıkışma ve nefes darlığı, yorgunluk, yürürken karın bölgesinde hafiften ağrı hissi fark etmeye başladım. 10 günlük asker mezuniyetine (iznine) geldiğim zaman Bakü`de özel bir hastaneye gittim, bana akciğer röntgen yaptırmamı ama bunu askeri hospitalda yaptırmam gerektiğini söyledi. Röntgen sonucunda ilk olarak lenfoma (?) ve ya timoma (?) teşhisi konuldu. Daha tam bir teşhis konulmadan askeriyeden uzaklaştırıldım. Bundan sonra diğer muayenelerden de geçtim. Ultrases muayenesinde sağ plevralde su, sine bölgesinde (içten) linfa bezeleri aşikar edildi. Daha sonra bilgisayar tomografisi yaptırdım ve tam teşhis için biopsi gerektiğini söylediler ve boynumdaki bezeleri (iki adet) ameliyat ile aldılar ve Merkezi Onkoloji Hastane`ye gönderildi. 8 gün sonra biopsinin cevabı Non-Hodgkin Lenfoma olduğunu ama şüphelendiklerini söylediler ve bizden 1-2 hafta daha zaman istediler. Bu zaman zarfında Metiprednisolon (Prednol), Ommeez ve immun sistemine yardımcı yemekler almaya başladım. Ve biopsinin cevabı burdaki Nevruz bayramı tatili sebebiyle henüz verilmiş değil.
-Son 3-4 gün içinde sevindirici olaylar gelişmeye başladı, şöyle ki şu an ellenerek fark edilen (ne boyun bölgesinde, ne karın, sine ne de koltuk altı ve kulak bölgesinde) hiç bir beze yok. Bundan başka boğazımdaki şişkinlik (sıkışma) hissi, nefes darlığı hissi, yorgunluk, karın ağrıları hissi tamamen aradan kalktı. Ve eski halime geri döndüm.
-Sorum şu, anladığım kadarıyla Lenfoma bir kanser türü ve kanser hücreleri yok olmaya başladığı zaman limfa düğümleri küçülür ve ya diğer fesatları (boğazda sıkışma ve s. gibi) aradan kalkmaya başlar. Ama ben hiç bir terapi almadan bu olayların yaşanması beni biraz şüphe içine itiyor. Eğer böğle bir hastalık vardıysa neden kendiliğinden yok oldu? (ya da belki ben öğle biliyorum). Bu başka bir hastalık ola bilir mi.
Bir de son olarak eğer böğle bir hastalık teşhisi konulursa ben tedavimi Bakü`de değil Türkiye`de yaptırmak istiyorum. Bunun için de teklifiniz varsa lütfen yazınız. Her şey için önceden teşekkür ederim.
Hastalığınızın Lenfoma olma olasılığı yüksek. Bulgularınızın azalmış olması kullandığınız ilaçlara bağlı olabilir..Türkiyede Hematoloji uzmanı olan bütün hastanelerde tedaviniz mümkün. İlaç bedelleri de dahil olmak üzere 10 bin $ tutar. Bilgilerinize,sayg » Devamı...
Toplam 404 cevap. Sayfa :  
..

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

..

Mezuniyet Yılı : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991
Muayenehane Adresi :
Hastahane Adresi : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hast.R. Onkolojisi Yeşilyurt İzmir
Diğer Adresi : CYBERKNIFE ROBOTİK RADYOCERRAHİ ÜNİTESİ
Muayenehane Telefonu :
Hastane Telefonu : 0(232) 244 44 44 Dahili 2483
Diğer Telefon : 0(232) 244 44 44 DAHİLİ 1533
Faks : 0 232 243 15 30
Belgeler : 1991 EGE TIP FAKÜLTESİ MEZUNUYUM.AYNI FAKÜLTEDE 1998 YILINDA RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D'DA İHTİSASIMI TAMAMLADIM.1998'DEN BU YANA DEVLET BÜNYESİNDE UZMAN DR. OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM.
Web Adresi :
AKDKids Bornova
izmir anaokulu
www.akdkidsbornova.com
Okulum.org
Okullar ve Eğitim Hakkında Bilgi Paylaşımı
www.okulum.org
Kullanım Şartları
© 2000 - 2010 Mavi Piksel İnternet Çözümleri ve Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (232) 445 53 09 Telif hakları Mavi Piksel'e aittir.
İletişim | Forum
Doktor ve Sağlık Sitesi | Bebek Sağlığı | Tüm Gazeteler