03.03.2015 14:36:31


Uzm. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU
Sayın Uzm. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU'in Cevapladığı Sorular
Destek Hattına Verdiği Cevaplar (%0,6)
Sayın Uzm. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU'ın yanıtladığı özel sorular burada listelenmemektedir. Özel sorulara verdiği cevap sayısı 93'dir.
Toplam 346 cevap. Sayfa :  
..

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

..
Soru : Patoloji bilgi - 17.06.2012 18:36:39
Babamın patoloji sonucudur, açıklamasını yapabilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim.

Büyüğü 7*4*1 küçüğü 2*2*1 boyutta 5 adet mukozal dokudur.
T5p1k mikroskopi başlığı altında da incelenen mide mukozasına ait biyopsi örneklerinde, bir kısmında fibrotık bir stroma içerisinde abortif gland ve yer yer de kribriform yapılar oluşturan tümöral bir gelişim izlenmiştir. Tümör hücreleri iri hiperkromatik nükleuslu belirgin nükleollüdür. Mitotik aktivite mevcuttur.
Tümör dışı mide mukozasında intestinal metaplazı ile karakterli aktif kronik atrofık gastrit bulguları izlenmiştir.
Histokimya
pas-ab: İntestinal metaplazı izlendi.
Giemsa: Helicobacter pylori izlenmedi.
Tanı:
Adenokarsinoma mide endoskopik biyopsi.
Hastanızın Operasyon açısından değerlendirilmek üzere Genel cerrahi Uzmanınca muayenesi gerekir.Bilggilerinize,saygıllarımla.. » Devamı...
Soru : Göğüs kanseri - 26.05.2012 18:11:59
21/5/12 tarihinde bilateral meme ultrasonografi sonucu, sol meme başı arkasında 31 mm., 27 mm. çaplarında 2 adet lobüle konturlu hipoekoik kitle lezyonu izlendi raporuna istinaden doktorumuz hemen almamız gerekli dedi, aynı gün lokal anstezi operasyonu ile 2 kisti aldırdım. 23/5/12 tarihinde gelen patoloji raporunda invaziv duktal karsinom.
Histolojik grade 2.
Nükleer grade 2 (pleomorfizm skor 2, tubulus farmasyon skoru 2, mitoz skoru 3)
Tümör boyutları 4 cm-tümör nekrozu hafif.
Vasküler invazyon var-perinoral invazyon yok.
Tümöre iltihabi yanıt hafif lenfositik.
İntraduktal komponent yok çıkmıştır, bu sonuca istinaden 25/5/12 tarihinde tekrar genel anestezi ile operasyon geçirerek koltuk altı lenfler ve parça aldırdım, patolojiye gönderildi, bu işleri özel bir hastanede yaptırdım, pet ya da başka bir araştırma da yapılmadı.
Şuan içimde tereddütler var, acaba acele mi ettim ya da başka doktora da mı gitmeliydim, teşhis ne kadar doğru ve ne yapmam gerekir bu konularda? Yardımcı olursanız çok memnun olurum.
Şu anda tedavi görüp görmediğinizi belirtmemişsiniz. Yazdıklarınız yapılması gerekenlerdir. Eksik yok.Tereddüt etmenize de gerek yok.Bilgilerinize,saygılarımla. . » Devamı...
Soru : Göğüs kanseri - 26.05.2012 18:11:59
21/5/12 tarihinde bilateral meme ultrasonografi sonucu, sol meme başı arkasında 31 mm., 27 mm. çaplarında 2 adet lobüle konturlu hipoekoik kitle lezyonu izlendi raporuna istinaden doktorumuz hemen almamız gerekli dedi, aynı gün lokal anstezi operasyonu ile 2 kisti aldırdım. 23/5/12 tarihinde gelen patoloji raporunda invaziv duktal karsinom.
Histolojik grade 2.
Nükleer grade 2 (pleomorfizm skor 2, tubulus farmasyon skoru 2, mitoz skoru 3)
Tümör boyutları 4 cm-tümör nekrozu hafif.
Vasküler invazyon var-perinoral invazyon yok.
Tümöre iltihabi yanıt hafif lenfositik.
İntraduktal komponent yok çıkmıştır, bu sonuca istinaden 25/5/12 tarihinde tekrar genel anestezi ile operasyon geçirerek koltuk altı lenfler ve parça aldırdım, patolojiye gönderildi, bu işleri özel bir hastanede yaptırdım, pet ya da başka bir araştırma da yapılmadı.
Şuan içimde tereddütler var, acaba acele mi ettim ya da başka doktora da mı gitmeliydim, teşhis ne kadar doğru ve ne yapmam gerekir bu konularda? Yardımcı olursanız çok memnun olurum.
Şu anda tedavi görüp görmediğinizi belirtmemişsiniz. Yazdıklarınız yapılması gerekenlerdir. Eksik yok.Tereddüt etmenize de gerek yok.Bilgilerinize,saygılarımla. . » Devamı...
Soru : Pet ct sonucu değerlendirmesi - 25.05.2012 12:28:04
Bayan, hasta yaşı 49, sizden ped sonuçlarını değerlendirmenizi rica edeceğim.
- Sol akciğer üst lob apikoposteriror-anterior segmentte apikoposterior bronş girişini konsantrik daraltan ve mediastinal yağlı planlara invaze, aortik ark superior kesimine yakın komşulukta ve aradaki yağlı planları silen malign kitlesel lezyon.
- Sol akciğer rezidü parankimde yoğun FDG tutulumu ile karakterize hipermetabolik infiltrasyon alanları.
- Peripankreatik metastatic lenf nodu.
- Mediastende yaygın metastatic lenf nodları ile uyumlu bulgular saptanan PET-CT çalışması.
Akciğer kanseri. İleri evre.. Pankreasa komşu lenf düğümü tutulumu işi daha da zorlaştırıyor. Öncelikle kemoterapi başlanmasını öneririm. Bilgilerinize,saygılarımla. . » Devamı...
Soru : Biyopsi sonucu akciğer kanseri - 19.05.2012 15:55:02
Merhaba, babamın sol akciğerinde 30 mm. çapında nodül göründü ve bazı işlemlerden sonra biyopsi alındı, biyopside yazanlar şunlardır:
Hazırlanan kesitlerde geniş nekroz alanları içeren tümoral yapı izlenmiştir, tümör oval, kromatinden zengin nukleuslu, soluk eozinofilik ve şeffaf sitoplazmalı hücreler küçük solid adalar ve abortif glanduler yapılar oluşturmasından meydana gelmiştir, yapılan immunohistokimyasal çalışmada tümör hücreleri ttf-1 ve p63 negatiftir, rcc ile nonspesifik fokal pozitiflik mevcuttur, özel boya tümör hücrelerinde yaygım müsin tespit edilmiştir, biyopsiye hakim olan komponent solid paterndir.
Tanı, adenokarsinoma, transtorasik kesici biyopsi.

Doktorlar bize bir kanserin var olduğunu söylediler, acaba ne tür bir yol izlemeliyiz? Değerlendirip naçizane önerilerinizi bizimle paylaşırsanız çok sevinirim, saygılar.
Asıl kaynak (primer tümör ) akciğer dışında olma olasılığı mevcut. Bu nedenle tüm vücut FDG PET-CT çekilmesini öneririm. Bilgilerinize, saygılarımla » Devamı...
Soru : Biyopsi raporu lösemi - 07.05.2012 11:14:16
Annemin biyopsi raporu aşağıdaki gibidir:

Kemik iliği aspirasyon ve biyopsi raporu:

İnfiltrasyon: İzlenmekte.
Yorum: %20 oranında plazma hücresi infiltrasyonu izlenen normoselüler kemik iliği.
-----------------------------------------------------------

Bu rapor sonucuna göre "miyelositik lösemi" teşhisi konuldu.
Bu yorumdan ne anlamamız gerekiyor, durum nedir?
Lütfen Hematoloji uzmanına danışınız. » Devamı...
Soru : Kanser - 05.05.2012 09:58:13
Ben lenf kanseriydim, kanseri yendim. 1 ay oldu yeneli ama tümörün olduğu kısım 1-2 defa ağrıdı, acaba neden ağrımış olabilir, yoksa tekrar tümör başlangıcı olabilir mi?
Lütfen Hematoloji Uzmanına danışınız.Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Skuamöz hücreli karsinom metastazı - 26.04.2012 14:37:18
Merhaba. Dedemin akciğer göğüs boşluğunda ve sırt kısmında lezyon tespit edildi. Biyopsi alındı. Biyopsinin sonucunda skuamöz hücreli karsinom metaztazı (keratinize-orta dereceli diferansiye). Klinik bulguları ile değerlendirildiğinde vakada akciğer karsinomunun kemik metaztası diye düşünüldü yazıyor. Sorum: Skuamöz hücreli karsinom ne demek? Ne yapmamız lazım? 4. evre dediler. Riski nedir? Kemoterapi yapılmasını söylediler. Lütfen bizi az da olsa bilgilendirirseniz memnun oluruz.
Yazdıklarınızdan tam olarak ciltten mi kaynaklanan ya da akciğerin kendi kanseri mi tam anlayamadım.Evre 4 kanser demek vücuda yayılmış, tamamen kurtulunması mümükün olmayan en son evre kanser demek.Uygulanacak tedaviler kalan yaşam süresini uzatmaya veya » Devamı...
Soru : Kan kanseri - 17.04.2012 13:39:23
Merhabalar, anneannem geçen sene meme kanserinden ameliyat oldu fakat 5 aydır da vücudunda aşırı kan tüketimi var, vücut kan tutmuyor, doktor kan kanserinden şüphelendi, bazı testler verdi.
IgG 246
IgA 3200
IgM 7
K hafif zincir 1380
Hafıf zincir 38
K y 36.82

Bu testlerin hepsi normal değerlerinden çok düşük ya da çok yüksek, bu sonuçlara göre sizce kan kanseri midir ya da farklı bir hastalık var mıdır? Burada hiçbir hemotolog yok. İstanbul'a gideceğiz, bilgilerinize muhtacız, teşekkürler.
Solid tümörlerle ilgiliyim. Hematolojiyi ililendiren bir konu.Hematoloji Uzmanına danışınız.Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Soru : Akciğer kanseri - 12.04.2012 12:10:14
Dedemin akciğer gögüs boşluğunda bir solid lezyon kitle belirlendi. Tomografide bu lezyonun primer malignite ile uyumlu değerlendirildiğini yazıyor. Bronoskopi sırasında o kitleye ulaşamadıkları için etrafından beyaz ve pembe renkte sıvı alındı. Patolojide temiz çıktı. (Anormal hücre yoktur). Bu sonuç kitlenin temiz olduğunu belirtir mi? Şuanda karaciğerde de birkaç lezyon görüldü ve metaztaz olarak söylediler. Kan tahlilleri düzgün. Fakat bize hala göğüs boşlundaki lezyona primer malignite diyorlar. Bizim anlamadığımız patoloji sonucu doğru değil midir? (Yaşı 73. By-pass ameliyatı olduğu için kan sulandırıcı ilaç içmektedir).
Babanıza PET-BT yapılırsa genel olarak vücutta olası Akciğer Kanserinin yayılım durumu anlaşılabilir.Bilgilerinize,saygılarımla.. » Devamı...
Toplam 346 cevap. Sayfa :  
..

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

..

Mezuniyet Yılı : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991
Muayenehane Adresi :
Hastahane Adresi : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hast.R. Onkolojisi Yeşilyurt İzmir
Diğer Adresi : CYBERKNIFE ROBOTİK RADYOCERRAHİ ÜNİTESİ
Muayenehane Telefonu :
Hastane Telefonu : 0(232) 244 44 44 Dahili 2483
Diğer Telefon : 0(232) 244 44 44 DAHİLİ 1533
Faks : 0 232 243 15 30
Belgeler : 1991 EGE TIP FAKÜLTESİ MEZUNUYUM.AYNI FAKÜLTEDE 1998 YILINDA RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D'DA İHTİSASIMI TAMAMLADIM.1998'DEN BU YANA DEVLET BÜNYESİNDE UZMAN DR. OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM.
Web Adresi :
Bursa Lazer Epilasyon
Sağlıklı Güvenli Hizmet
www.esteslim.com
AKDKids Bornova
izmir anaokulu
www.akdkidsbornova.com
Kullanım Şartları
© 2000 - 2010 Mavi Piksel İnternet Çözümleri ve Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (232) 445 53 09 Telif hakları Mavi Piksel'e aittir.
İletişim | Forum
Doktor ve Sağlık Sitesi | Bebek Sağlığı | Tüm Gazeteler